Общи условия за използване на

услугата „Усъвършенстван електронен подпис“, предоставяна от

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A

 

Съгласявайки се да използвате услугата усъвършенстван електронен подпис, предоставяна от Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A, потвърждавате следното:

Декларирате, че сте били информирани и сте съгласни Access Finance OOD  да предаде Вашите лични данни (имена, дата на раждане, имейл, адрес, ЕГН, телефонен номер) на Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A., дружество от Обединеното кралство, с адрес на управление: Бърчин Корт, Бърчин Лейн, Лондон EC3V 9Dj, с ДДС № GB899234272 (по-нататък LLEIDA.NET), в качеството му на администратор на лични данни за целите и във връзка с предоставянето на услугата „Усъвършенстван електронен подпис“, и че разбирате и приемате настоящите Общи условия, както и  Декларацията за политика и практики на Lleida.net Policy за услугите „Усъвършенстван електронен подпис“ и „Удостоверяване на електронни регистрирани съобщения“, публикувана на https://lleida.net/policies, и че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с описанието в https://www.lleida.net/en/data-protection.

предоставяте своето изрично съгласие на  Access Finance OOD да събира и съхранява за период от минимум 5 години или друг такъв период, изискван от местните разпоредби, и с цел изпълнение на електронни договори, електронни подписи или електронни съобщения, всички необходими регистрационни лични данни (документ за самоличност; име и фамилия; дата на раждане; ЕГН; имейл адрес и номер на мобилен телефон), при пълно съответствие с и съгласно всички разпоредби на ОРЗД или други приложими разпоредби за защита на данните в държавата, в която сте регистрирани.

декларирате, че предоставените от Вас регистрационни лични данни са верни и по-конкретно, че Вашият номер на мобилен телефон и имейл адрес са верни и са предназначени изключително за Вас. В случай че има промяна в номера на мобилния телефон или имейл адреса, който сте предоставили на Access Finance OOD, длъжни сте незабавно да съобщите за тази промяна на Access Finance OOD.

приемате да получавате съобщения и да  комуникирате с Access Finance OOD чрез SMS, електронна поща и уеб-базирани съобщения с данни във връзка с услугата „Усъвършенстван електронен подпис“,  предоставяна от Lleida.NET.

приемате да сключвате електронни договори и да генерирате електронни подписи, чрез SMS, имейл и уеб базирани съобщения с данни. По-конкретно, приемате генерирането на електронни подписи, като предоставяте, както е поискано от или от името на Access Finance OOD, за Вашето приемане или подпис, еднократен код  или ЕК, получен чрез SMS или имейл съобщения с данни.

приемате и декларирате, че Вашето мобилно устройство, управляващо и предоставящо достъп до Вашите SMS съобщения, получени на декларирания от Вас мобилен телефонен номер, или други устройства, управляващи и предоставящи достъп до Вашите имейл съобщения на имейл адреса, заявен от Вас, са винаги под Вашия изключителен контрол при изпълнение на електронни договори или електронни подписи, и че всяко SMS или имейл съобщение, получено от Вас, за изпълнение на електронни договори или електронни подписи, никога няма да бъде споделяно на или достъпно за каквито и да било трети лица.

декларирате, че разполагате с достатъчно информация, знания, умения и ресурси, за да изпълнявате ролята на Подписващ в процеса на електронен договор и електронен подпис, предлагани от Access Finance OOD, както и свободно да изразите волята си да приемете или отхвърлите такъв електронен договор и да извършите такъв електронен подпис.

имате право на достъп до документални доказателства за Вашия електронен подпис. Тези документални доказателства ще бъдат предоставени от Access Finance OOD чрез документ в PDF, обозначен с дата и час и електронно подписан от Lleida.net, с уникален идентификационен документ на документа и цялата необходима информация, свързана с извършения електронен подпис и подписания документ(и). Можете да поискате такива документални доказателства от Access Finance OOD по имейл и такова искане няма да бъде неоснователно отхвърляно от Access Finance OOD. В случай на отхвърляне от Access Finance OOD, Вие или вашите законни представители или наследници можете да отправите такова искане директно до Lleida.net по имейл на info@lleida.net.

можете да потвърдите точността на документалните доказателства, като проверите целостта на документа в PDF, обозначението с дата  и час и валидността на електронния подпис на доказателствения документ от Lleida.net, използвайки стандартни механизми за тази цел, като CRL, OCSP или всяко приложение, извършващо такава проверка (напр. Adobe Acrobat Reader).