ТАРИФА

 

на „Аксес Файнанс“ ООД относима към Договори за паричен заем „A1 Бърз кредит“

 

Вид разход/таксаРазмер
* Разходи за събиране на вземането при забава в плащането на вноска1 лв. на ден
Такса за издаване на Удостоверение за липса на задължения10 лв. с ДДС

 

* Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя. Общият размер на начислените разходи за целият срок на Договора за паричен заем не може да надвишава сумата от 30 лева.